2017-05-22

Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/9.2/2017

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/9.2/2017 na opracowanie treści poradnika dla e-Mocarzy i gminnych partnerstw dot. powoływania i funkcjonowania lokalnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej.
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie treści poradnika dla e-Mocarzy i gminnych partnerstw dot. powoływania i funkcjonowania lokalnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej (zwanego dalej „Poradnikiem”) wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych:
  1. w zakresie merytorycznym: opracowanie treści Poradnika wraz z redakcją merytoryczną; 
  2. w zakresie technicznym: wykonanie redakcji językowej oraz przeprowadzenie dwukrotnej korekty językowej treści Poradnika.

Ofertę należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 czerwca 2017 r., do godz. 23:59 na adres e-mail: bogna.mrozowska@frsi.org.pl

 

Osobą upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Bogna Mrozowska, specjalistka ds. partnerstw na rzecz rozwoju edukacji cyfrowej w gminach w projekcie „e-Mocni”: bogna.mrozowska@frsi.org.pl, tel. 722 002 115.
 
Zapytanie zostało opublikowane także w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
 

 

Wszelkie wyjaśnienia do Zapytania (w tym - w odpowiedzi na pytania zainteresowanych Wykonawców) publikowane są w postaci plików pod załącznikami do Zapytania. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 


Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanego przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). 

Załączniki

  zapytanie_FRSI_e-Mo..._poradnik.pdf 261,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1_Kluczowe_informacje.pdf 269,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_2_Wzor_formularza_oferty.docx 56,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_3_Wzor_oswiadcz...powiazan.docx 55,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_4_Wzor_oswiadcz...6_godzin.docx 55,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_5_Wzor_wykazu_artykulow.docx 93,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_6_Wzor_wykazu_godzin.docx 93,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_7_Wzor_umowy.pdf 267,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_nr_1_2017.05.29.pdf 180,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjasnienia_nr_2_2017.05.30.pdf 178,93 KB (pdf) szczegóły pobierz