2017-02-02

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/2/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  FRSI/e-Mocni/2/2017 na pełnienie funkcji trenerów centralnych w 9 obszarach tematycznych: “Edukacja” (oraz opracowanie scenariusza szkolenia “Pierwsze kroki z komputerem”), “Sprawy codzienne”, “Finanse”, “Relacje z bliskimi”, “Praca i rozwój zawodowy”, “Zdrowie”, “Odpoczynek i hobby”,  “Zaangażowanie obywatelskie” oraz “Religia i potrzeby duchowe”.

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” (dalej zwanego Projektem)realizowanego przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).  Opis Projektu znajduje się na stronie: www.frsi.org.pli www.e-mocni.org.pl.

 

Ofertę należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu w  terminie: do dnia 10 lutego 2017 godz. 23:59 na adres e-mail: katarzyna.morawska@frsi.org.pl.  W temacie wiadomości należy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr FRSI/e-Mocni/2/2017.

 

Zapytanie zostało także opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1019652

 

Informujemy, iż w dn. 9.02.2017 zostały opublikowane  odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania zainteresowanych Wykonawców.

W dn. 7.02.2017 zostało opubilkowane wyjaśnienie Zamawiającego dotyczące omyłki pisarskiej w załączniku nr 5 (wykaz scenariuszy / konspektów / programów szkoleń), a także odpowiedzi na pytania zainteresowanych Wykonawców.

Wyjaśnienia i odpowiedzi zostały opublikowane w postaci plików pod załącznikami do zapytania ofertowego.

 

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

Załączniki

  zapytanie_e-Mocni_t...centralni.pdf 412,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1_wybrane zaloz...u e-Mocni.pdf 574,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzor formularza ofe... - zal 2.docx 183,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 3_wzor CV.docx 181,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 4_wzor wykazu g...eniowych.docx 77,06 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 5_wzor wykazu s... szkolen.docx 80,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 6_wzor oswiadcz...powiazan.docx 67,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyjasnienie_7.02.2017.pdf 180,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...7.02.2017.pdf 189,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan...9.02.2017.pdf 226,71 KB (pdf) szczegóły pobierz