2017-08-24

Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/12/2017

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłasza zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/12/2017 na zakup i dostawę materiałów papierniczych (jesień 2017).

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do 14 lokalizacji (w tym: wniesienie pod wskazane adresy) fabrycznie nowych materiałów papierniczych (zgodnie ze specyfikacją z Zapytania).

 

Materiały zostaną dostarczone do wskazanych lokalizacji, w odpowiednich terminach i ilościach, zgodnie z harmonogramem dostaw stanowiącym Załącznik nr 4 do Zapytania.

 

Ofertę należy przesłać w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 4 września 2017 r. do godz. 23:59 na adres e-mail: katarzyna.morawska@frsi.org.pl.

 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

  1. Katarzyna Morawska, katarzyna.morawska@frsi.org.pl, tel. 601 421 097 (od 28 sierpnia 2017 r.)
  2. Elżbieta Dydak, elzbieta.dydak@frsi.org.pl, tel. 722 002 013 (od 5 września 2017 r.),
  3. Bogna Mrozowska, bogna.mrozowska@frsi.org.pl, tel. 722 002 115.

 

Zapytanie zostało opublikowane także w Bazie Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051470

 


 

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” realizowanego przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). 

Załączniki

  zapytanie_FRSI_e-Mo...piernicze.pdf 231,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_1_Wzor_formularza_oferty.docx 58,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_2_Wzor_oswiadcz...powiazan.docx 55,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal_3_Wzor_umowy.pdf 206,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_4_Harmonogram dostaw.pdf 212,91 KB (pdf) szczegóły pobierz