2017-07-21

Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/11/2017

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr  FRSI/e-Mocni/11/2017 dotyczące organizacji II, III i IV zjazdu szkoleniowego dla trenerów lokalnych oraz  III zjazdu e-Mocarzy wraz z usługą hotelarską, gastronomiczną, zapewnieniem sal i zwrotem kosztów dojazdu.

 

 

KOREKTA 25.07.2017 - Zamawiający:

-  zrezygnował z wyposażania sal szkoleniowych w materiały papiernicze (z wyjątkiem papieru flipczartowego) (pkt 5.z zapytania ofertowego)

-  w pkt. 5. cc.ii Zapytania Ofertowego dopisał "lub TLK I klasa, w przypadku gdy w II klasie przewoźnik nie zapewnia miejsc siedzących".

 

Prosimy o zapoznanie się ze skorygowanymi załącznikami z dnia 25.07.2017: zapytanie ofertowe, wzór formularza oferty, wzór umowy.

 

Opublikowane wyjaśnienia:

- 25.07.2017

- 31.07.2017 

Prosimy o zapoznanie się.

 

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

●      Elżbieta Dydak,  elzbieta.dydak@frsi.org.pl, tel. 722 002 013 (do 11.08.2017),

●      Bogna Mrozowska, bogna.mrozowska@frsi.org.pl, tel. 722 002 115 (od 7.08.2017).

 

Ofertę należy przesłać  w formie zeskanowanego dokumentu w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 4 sierpnia 2017 r. godz. 23:59 na adres e-mail: elzbieta.dydak@frsi.org.pl. 
W temacie wiadomości prosimy wpisać: postępowanie o udzielenie zamówienia nr FRSI/e-Mocni/11/2017.


Zapytanie zostało także opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045418

Załączniki

  zapytanie FRSI_11_e...17 - 2018.pdf 311,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1_Wzor formularza oferty.xls 78,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal 2_Wzor oswiadcz...ykonawcy.docx 143,73 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 3_Wzor wykazu s...ferencji.docx 53,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 4_Wzor umowy.pdf 254,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 5_Wzor opisu hotelu.docx 52,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal 6_Harmonogram s...i szkolen.pdf 238,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zapytanie FRSI_11_e...5.07.2017.pdf 310,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 4_Wzor umowy_25.07.2017.pdf 253,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal 1_Wzor formular...5.07.2017.xls 78 KB (xls) szczegóły pobierz
  wyjasnienie_25.07.2017.pdf 167,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjasnienie_31.07.2017.pdf 173,57 KB (pdf) szczegóły pobierz