2017-06-07

Wyniki postępowania nr FRSI/e-Mocni/10/2017

Informujemy, że najkorzystniejsze oferty w odpowiedzi na zapytanie nr FRSI/e-Mocni/10/2017 na pełnienie funkcji regionalnych animatorów partnerstw (zwanych dalej „Animatorami”) na rzecz edukacji cyfrowej w gminach biorących udział w projekcie e-Mocni złożyli:
 1. Ewa Chromniak Warsztat Edukacji, Kraków – dla regionu 13 (na kwotę 17 200,00 zł brutto) i regionu 14 (na kwotę 17 200,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 26.05.2017, 15:23;
 2. Dobrzyńska Renata Pracownia Badań Społecznych Renata Dobrzyńska, Września – dla regionu 9 (na kwotę 10 600,00 zł brutto) i regionu 10 (na kwotę 10 600,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 30.05.2017, 12:10;
 3. Pracownia Sztuki Społecznej Zbigniew Mieruński, Gołdap – dla regionu 6 (na kwotę 19 420,00 zł brutto);  data wpłynięcia oferty: 30.05.2017, 12:58;
 4. Galeria Rozwoju Małgorzata Malec, Wrocław – dla regionu 1 (na kwotę 14 940,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 31.05.2017, 08:04;
 5. Warsztat Teorii i Praktyki Animacyjnej Vigarat Jacek Gralczyk, Bełchatów – dla regionu 15 (na kwotę 18 100,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 31.05.2017, 10:37;
 6. Beata Pawłowicz Edukacja Społeczna, Chociwel – dla regionu 2 (na kwotę 13 860,00 zł brutto) i regionu 3 (na kwotę 13 860,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 31.05.2017, 19:36;
 7. Pracownia Zmiany Społecznej Karolina Koguciuk, Lublin – dla regionu 8 (na kwotę 14 500,00 zł brutto) i regionu 16 (na kwotę 14 500,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 31.05.2017, 20:01;
 8. Sudoł Cooperation Dominik Sudoł, Kwidzyn – dla regionu 4 (na kwotę 9 220,00 zł brutto) i regionu 5 (na kwotę 8 020,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 31.05.2017, 23:26;
 9. Iwona Kusak, Bielsko-Biała – dla regionu 11 (na kwotę 7 500,00 zł brutto) i regionu 12 (na kwotę 7 500,00 zł brutto); data wpłynięcia oferty: 31.05.2017, 23:30.
 
Zgodnie z pkt. XVII.6 i 7 Zapytania dla każdej części została wybrana najkorzystniejsza oferta, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może pełnić funkcję Animatora w maksymalnie dwóch regionach. W związku z tym w przypadku regionów 1, 6, 13 i 15 wybrano Wykonawców, którzy złożyli drugą lub trzecią najkorzystniejszą ofertę (zgodnie z klasyfikacją punktową), ze względu na to, że Wykonawcy z wyższą liczbą punktów jako preferencyjne wskazali inne dwa regiony, w których również złożyli najkorzystniejsze oferty
 
Ze względu na to, że na pełnienie funkcji Animatora w regionie 7 została złożona tylko jedna oferta (Pracowni Zmiany Społecznej Karoliny Koguciuk) przez Wykonawcę, który został wybrany jako Wykonawca w dwóch innych regionach – komisja przystąpi do wyboru wykonawcy dla regionu 7 zgodnie z art. 6.5 pkt 8 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z art. 3.5.2 pkt. 5b Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tj. bez stosowania procedur określonych w sekcji 6.5.2 Wytycznych oraz 3.5 Zasad.
 

 
Do dnia 31 maja 2017 r., do godz. 23:59 otrzymano oferty od następujących Wykonawców:
 1. Ewa Chromniak Warsztat Edukacji
 2. Mariola Pękala-Piekarska
 3. Anna Miodyńska
 4. Dobrzyńska Renata Pracownia Badań Społecznych Renata Dobrzyńska
 5. Pracownia Sztuki Społecznej Zbigniew Mieruński
 6. Magdalena Popłońska-Kowalska Anima-Edukacja, Szkolenia 
 7. Elżbieta Tomczak
 8. Galeria Rozwoju Małgorzata Malec
 9. Warsztat Teorii i Praktyki Animacyjnej Vigarat Jacek Gralczyk
 10. Łukasz Waszak TCM-Training's, Consulting, Management - Łukasz Waszak
 11. Krzysztof Smug
 12. Monika Hausman-Pniewska
 13. Beata Pawłowicz Edukacja Społeczna
 14. Pracownia Zmiany Społecznej Karolina Koguciuk
 15. Damian Dec Instytut Inspiracji
 16. Magdalena Świergolik
 17. Sudoł Cooperation Dominik Sudoł
 18. Iwona Kusak

Załączniki

  FRSI_e-Mocni_10_201...o_wyborze.pdf 339,64 KB (pdf) szczegóły pobierz