Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/8/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/8/2017 na zakup i
dostarczenie materiałów papierniczych i biurowych (maj 2017)
23.04.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/6/2017
Zapytanie na organizację 11 szkoleń dla trenerów lokalnych i 6
spotkań dla e-Mocarzy wraz z usługą hotelarską,
gastronomiczną, zapewnieniem sal i zwrotem kosztów dojazdu (maj
- czerwiec 2017)
11.04.2017 więcej
Wyniki postępowania nr FRSI/MoboLab/3/2017
Na zakup i dostawę programowalnych robotów edukacyjnych,
zestawów do programowania układów elektronicznych i tabletów.
27.03.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/MoboLab/3/2017
Na zakup i dostawę programowalnych robotów edukacyjnych,
zestawów do programowania układów elektronicznych i tabletów.
13.03.2017 więcej
Unieważnienie postępowania nr FRSI/MoboLab/2/2017
Zapytanie dotyczyło zakupu i dostawy programowalnych
robotów edukacyjnych wraz z gwarancją, zestawów do
programowania układów elektronicznych i tabletów
06.03.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/3/2017
Wybór dotyczący organizacji ośmiu dwudniowych spotkań
trenerów centralnych wraz z usługą hotelarską,
gastronomiczną i zwrotem kosztów podróży
27.02.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/2/2017
Informacja o wyborze trenerów centralnych w obszarach:
"Finanse", "Praca i rozwój zawodowy", „Zaangażowanie
obywatelskie” i „Zdrowie”
27.02.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/MoboLab/1/2017
Zapytanie dotyczyło opracowania materiałów edukacyjnych
dotyczących nauki programowania i wykorzystania tabletów, a
także przeprowadzenia szkoleń i zapewnienia wsparcia
merytorycznego
17.02.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/MoboLab/2/2017
Zapytanie dotyczyło zakupu i dostawy programowalnych robotów
edukacyjnych wraz z gwarancją, zestawów do programowania
układów elektronicznych i tabletów
17.02.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/3/2017
Zapytanie dotyczy organizacji ośmiu dwudniowych spotkań
trenerów centralnych wraz z usługą hotelarską,
gastronomiczną i zwrotem kosztów podróży
06.02.2017 więcej
12