Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/e-Mocni/8/2017
dotyczącego dostarczenia do biura FRSI materiałów biurowych i
papierniczych.
07.06.2017 więcej
Wyniki zapytania ofertowego nr FRSI/e-Mocni/7/2017
dot. druku publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych w
ramach projektu "e-Mocni"
07.06.2017 więcej
Wyniki postępowania nr FRSI/e-Mocni/10/2017
Na pełnienie funkcji regionalnych animatorów partnerstw na
rzecz edukacji cyfrowej w gminach biorących udział w projekcie
e-Mocni.
07.06.2017 więcej
Wyniki postępowania nr FRSI/e-Mocni/9.2/2017
Na opracowanie treści poradnika dla e-Mocarzy i gminnych
partnerstw dot. powoływania i funkcjonowania lokalnych
partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej.
05.06.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/9.2/2017
Na opracowanie treści poradnika dla e-Mocarzy i gminnych
partnerstw dot. powoływania i funkcjonowania lokalnych
partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej.
22.05.2017 więcej
Unieważnienie postępowania nr FRSI/e-Mocni/9/2017
Zapytanie dotyczyło opracowania treści poradnika dla e-Mocarzy
i gminnych partnerstw dot. powoływania i funkcjonowania
lokalnych partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej.
22.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/10/2017
Na pełnienie funkcji regionalnych animatorów partnerstw na
rzecz edukacji cyfrowej.
19.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/9/2017
Na opracowanie treści poradnika dla e-Mocarzy i gminnych
partnerstw dot. powoływania i funkcjonowania lokalnych
partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej.
09.05.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/6/2017
Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/6/2017 na organizację 11
szkoleń dla trenerów lokalnych i 6 spotkań dla e-Mocarzy wraz
z usługą hotelarską, gastronomiczną, zapewnieniem sal i
zwrotem kosztów dojazdu
05.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/7/2017
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/7/2017 dotyczące druku
publikacji i materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach
projektu „e-Mocni” wraz z ich dystrybucją
03.05.2017 więcej
123