2017-07-17

Szukamy koordynatorki/koordynatora projektu
"MoboLab"

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT). Opis projektu znajduje się pod adresem: http://frsi.org.pl/projekt/mobolab-roboty-i-tablety-w-twojej-szkole/.
 
Oferujemy współpracę w wymiarze min. 1/2 etatu do 31 lipca 2018 r., z możliwością jej przedłużenia.
 
Pełna treść ogłoszenia (w tym główne zadania oraz opis oczekiwań) do pobrania poniżej (załącznik: ogłoszenie_koordynator_2017.07.17).
 
CV należy przesyłać na adres jacek.krolikowski@frsi.org.pl do 26 lipca 2017 r. W tytule należy wpisać „Koordynator/ka projektu MoboLab”.

Załączniki

  ogłoszenie_koordyn...017.07.17.pdf 226,58 KB (pdf) szczegóły pobierz