2017-03-28

Szukamy koordynatora projektu oraz
specjalisty ds. rozliczeń

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poszukuje koordynatorki/ koordynatora projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole” oraz specjalistki/ specjalisty ds. rozliczeń w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

 

Koordynatorka/koordynator
projektu „MoboLab – roboty i tablety w Twojej szkole”

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT). Opis projektu znajduje się pod adresem: http://frsi.org.pl/projekt/mobolab-roboty-i-tablety-w-twojej-szkole/.

 

Oferujemy współpracę w wymiarze min. 1/2 etatu do 31 lipca 2018 r., z możliwością jej przedłużenia.

 

Pełna treść ogłoszenia (w tym główne zadania oraz opis oczekiwań) do pobrania poniżej (załącznik: ogłoszenie_koordynator_2017.04.04).

 

CV należy przesyłać na adres jacek.krolikowski@frsi.org.pl do 10 kwietnia 2017 r. [termin wydłużony w dn. 04.04.2017 r.] W tytule należy wpisać „Koordynator/ka w projekcie MoboLab”.

 

Specjalistka/specjalista ds. rozliczeń
w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

 

Projekt jest realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja(partner wiodący), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzkioraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). Opis projektu znajduje się na pod adresem: http://www.e-mocni.org.pl/o-projekcie/  

 

Oferujemy współpracę w wymiarze 1/3 etatu do 31 lipca 2019 r., z możliwością jej przedłużenia.

 

Pełna treść ogłoszenia (w tym główne zadania oraz opis oczekiwań) do pobrania poniżej (załącznik: ogłoszenie_specjalista_ds_rozliczeń_2017.04.04).

 

CV należy przesyłać na adres jacek.krolikowski@frsi.org.pl do 10 kwietnia 2017 r. [termin wydłużony w dn. 04.04.2017 r.] W tytule należy wpisać „Specjalista/specjalistka ds. rozliczeń, e-Mocni”.

Załączniki

  ogłoszenie_koordyn...017.04.04.pdf 226,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie_specjal...017.04.04.pdf 233,64 KB (pdf) szczegóły pobierz