Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/2/2017
Informacja o wyborze trenerów centralnych w obszarach:
"Finanse", "Praca i rozwój zawodowy", „Zaangażowanie
obywatelskie” i „Zdrowie”
27.02.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/MoboLab/1/2017
Zapytanie dotyczyło opracowania materiałów edukacyjnych
dotyczących nauki programowania i wykorzystania tabletów, a
także przeprowadzenia szkoleń i zapewnienia wsparcia
merytorycznego
17.02.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/MoboLab/2/2017
Zapytanie dotyczyło zakupu i dostawy programowalnych robotów
edukacyjnych wraz z gwarancją, zestawów do programowania
układów elektronicznych i tabletów
17.02.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/3/2017
Zapytanie dotyczy organizacji ośmiu dwudniowych spotkań
trenerów centralnych wraz z usługą hotelarską,
gastronomiczną i zwrotem kosztów podróży
06.02.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/2/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/2/2017 na pełnienie funkcji
trenerów centralnych w 9 obszarach tematycznych w ramach
projektu "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści"
02.02.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/1/2017
Zapytanie dotyczyło przygotowania treści podręcznika dla
trenerów i trenerek lokalnych, wraz z jego redakcją
merytoryczną i przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw
majątkowych
01.02.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/MoboLab/2/2017
Na zakup i dostawę programowalnych robotów edukacyjnych,
zestawów do programowania układów elektronicznych i tabletów.
30.01.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/MoboLab/1/2017
Na opracowanie scenariuszy lekcji i zajęć, przeprowadzenie
szkoleń dla nauczycieli i zapewnienie wsparcia merytorycznego.
26.01.2017 więcej
Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Bridging Gaps...”
Na udział w przygotowaniu i realizacji szkoleń, dotyczących
budowania umiejętności przywódczych dla osób przesiedlonych
na Ukrainie, oraz konsultacje indywidualne z uczestnikami
szkoleń.
26.01.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/1/2017
Na przygotowanie treści podręcznika dla trenerek i trenerów
lokalnych wraz z jego redakcją merytoryczną i przeniesieniem
autorskich praw majątkowych.
23.01.2017 więcej
123