Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/10/2017
Na pełnienie funkcji regionalnych animatorów partnerstw na
rzecz edukacji cyfrowej.
19.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/9/2017
Na opracowanie treści poradnika dla e-Mocarzy i gminnych
partnerstw dot. powoływania i funkcjonowania lokalnych
partnerstw na rzecz edukacji cyfrowej.
09.05.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/6/2017
Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/6/2017 na organizację 11
szkoleń dla trenerów lokalnych i 6 spotkań dla e-Mocarzy wraz
z usługą hotelarską, gastronomiczną, zapewnieniem sal i
zwrotem kosztów dojazdu
05.05.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/7/2017
Zapytanie ofertowe nr FRSI/e-Mocni/7/2017 dotyczące druku
publikacji i materiałów informacyjnych i promocyjnych w ramach
projektu „e-Mocni” wraz z ich dystrybucją
03.05.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/8/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/8/2017 na zakup i
dostarczenie materiałów papierniczych i biurowych (maj 2017)
23.04.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NR FRSI/e-Mocni/6/2017
Zapytanie na organizację 11 szkoleń dla trenerów lokalnych i 6
spotkań dla e-Mocarzy wraz z usługą hotelarską,
gastronomiczną, zapewnieniem sal i zwrotem kosztów dojazdu (maj
- czerwiec 2017)
11.04.2017 więcej
Wyniki postępowania nr FRSI/MoboLab/3/2017
Na zakup i dostawę programowalnych robotów edukacyjnych,
zestawów do programowania układów elektronicznych i tabletów.
27.03.2017 więcej
Zapytanie ofertowe nr FRSI/MoboLab/3/2017
Na zakup i dostawę programowalnych robotów edukacyjnych,
zestawów do programowania układów elektronicznych i tabletów.
13.03.2017 więcej
Unieważnienie postępowania nr FRSI/MoboLab/2/2017
Zapytanie dotyczyło zakupu i dostawy programowalnych
robotów edukacyjnych wraz z gwarancją, zestawów do
programowania układów elektronicznych i tabletów
06.03.2017 więcej
Wyniki zapytania nr FRSI/e-Mocni/3/2017
Wybór dotyczący organizacji ośmiu dwudniowych spotkań
trenerów centralnych wraz z usługą hotelarską,
gastronomiczną i zwrotem kosztów podróży
27.02.2017 więcej
123